Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36-1-392-2772
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Jogi nyilatkozat

Az FH Development Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogatók személyes adatainak védelmére.
 
Amennyiben honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az FH Development Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 
Az FH Development Kft. az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az FH Development Kft. a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.
 
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat az FH Development Kft. szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A fenti célok megvalósítására olyan eljárási szabályokat alakítottunk ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.
 
Tájékoztatjuk továbbra, hogy az FH Development Kft. megtesz minden, tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést, hogy a honlap tartalma naprakész, a rajta megjelenő adatok pontosak legyenek, valamint hogy szerzői jogokat ne sértsen. Ennek ellenére az FH Development Kft. nem vállal garanciát, az adatok pontosságár, az anyagok teljességére vonatkozóan, és elhárít magától minden ebből, valamint harmadik személy által tett, az adatok módosítását eredményező tevékenységből származó kárra vonatkozó felelősséget.
 
A honlapon található valamennyi adat, kép, információ, szöveg, valamint az FH Development Kft. által fejlesztett tartalmak, grafikai és design-elemek az FH Development Kft. tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak, azok átvétele csak a forrás pontos és visszakereshető megjelölésével lehetséges.
  • Impresszum
  • Jogi nyilatkozat
  • Oldaltérkép